MAATREGELEN tegen corona bij face to face gesprekken

Volgens experten zullen we nog een tijd met het coronavirus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zo veel mogelijk te vermijden.

Onderstaande maatregelen geven aan welke inspanningen ik geleverd heb om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en het contact met jou zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

Moest ik volgens jou nog iets over het hoofd gezien hebben, dan hoor ik het graag…

Overzicht maatregelen

+ De ondertussen goed gekende, algemene maatregelen werden aangebracht aan de ingang van het gebouw
• In het toilet zijn instructies ‘correct handen wassen’ opgehangen en werd de handdoek vervangen door een rol papier
• De inrichting van de praktijk werd aangepast zodat ten allen tijde 1,5 m afstand kan gerespecteerd worden
• Materiaal gebruikt tijdens de sessie wordt tussen de sessies door ontsmet
• De praktijk wordt regelmatig verlucht. De ramen en deuren worden zoveel mogelijk opengezet tussen de sessie en over de middag
• Aan de ingang van de praktijk zijn instructies ‘correct handen ontsmetten’ opgehangen en is een ontsmettende handgel met pompje beschikbaar
• Ik draag een mondmasker op jouw vraag

Wat kan jij doen om een veilige sessie te garanderen?

• Verplaats je afspraak als je ziektesymptomen vertoont
• Volg de richtlijnen die uithangen aan de ingang van het gebouw en de praktijk
• Hou 1,5 m afstand
• Draag een mondmasker als je je daar beter bij voelt of tot de risicogroep behoort. Ik draag er dan ook één
• Zorg voor een goede handhygiëne bij aankomst en vertrek. Alles is beschikbaar om je handen correct te wassen en te ontsmetten
• Betaal via overschrijving of factuur
• Breng zelf een flesje water mee naar de sessie als je daar behoefte aan hebt