“The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new.” – Dan Millman

Mijn aanpak

Wat betreft stress- & burn-outcoaching…

Ik geloof dat mentale vitaliteit een basisrecht is van elk individu. Ik geloof ook dat heel wat factoren (werk, privé, maatschappij) de mentale vitaliteit van elk individu sterk op de proef kan stellen. En bovendien geloof ik stellig dat elk individu zijn mentale vitaliteit kan terugwinnen…

Als erkend stress, burn-out en perfectionisme coach zet ik mij in voor zowel particulieren als organisaties. Mijn diensten omvatten individuele begeleiding, workshops, voordrachten en trainingen. Ik doe hierbij beroep op diverse kwaliteitsvolle opleidingen die ik volgde, mijn ervaring als leerkracht en als preventieadviseur binnen verschillende grote ondernemingen en mijn zorgzame, helpende aard.

Ik streef ernaar mensen die in een neerwaartse spiraal dreigen terecht te komen vroegtijdig te bereiken en te begeleiden vóór dat ze burn-out geraken. Ik word hierin gedreven door mijn passie voor mensen en het besef dat tijd en geld schaars is.

Bepalend voor het plan van aanpak zijn jouw verwachtingen, de ernst en impact van de stressklachten en de onderliggende oorzaken (perfectionisme, gebrek aan zelforganisatie, mismatch met werkomgeving,…). Het eerste deel van het traject staat, in geval van uitval, in het teken van re-activatie thuis zowel fysiek als cognitief.

Wanneer je in voldoende mate je mentale en fysieke vitaliteit hebt herwonnen, werken we samen richting werkhervatting. We zoeken uit hoe re-integratie binnen dezelfde functie of hetzelfde bedrijf haalbaar is. Ik begeleid niet alleen jou maar kan ook je werkgever hierin ondersteunen. Mijn ervaring als preventieadviseur is hierbij een grote meerwaarde. Jouw traject loopt nog even door om terugval te vermijden.

Een multidisciplinaire aanpak kan aangewezen zijn zoals overleg met je huisarts, je werkomgeving, begeleiding door een klinisch psycholoog, diëtiste, kinesist of osteopaat,… Mijn visie is dat een goeie holistische aanpak betere resultaten geeft op een effectievere manier en in minder tijd.

Wat betreft perfectionisme coaching…

Soms hebben belemmerende overtuigingen, weerstanden zich zo diep genesteld in ons onbewuste dat je er met je denken geen vat op hebt. Dit komt omdat ze meestal in je kinderjaren opdoken en veel opleverden; je hielpen overleven. Met behulp van de OCP-methodiek pakken we je perfectionisme op het onbewuste niveau aan. We bevrijden je van het belemmerende aspect van je perfectionisme en houden het positieve, ondersteunende aspect over. Even efficiënt en doelgericht als voorheen weliswaar met minder stress, meer rust, meer creativiteit en meer energie…