"The first half of life is learning to be an adult, the second half is learning to be a child." - Pablo Picasso

Over de OCP-methodiek…

OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme en werd ontwikkeld door Marcel Hendrickx (auteur van het boek “Zeg me dat ik oké ben”, Manteau 2016). De effectiviteit van de methodiek werd onderzocht aan de K.U.L. in 2016 door prof. dr. Patrick Luyten van de faculteit Psychologie. 

Het traject verloopt volgens een aantal welbepaalde stappen:

  • Tijdens het kennismakingsgesprek luister ik naar jou verhaal, licht ik de methodiek toe en leer je de verschillende verschijningsvormen van perfectionisme (h)erkennen. Als je op het einde van het gesprek beslist in het traject te stappen krijg je je eerste opdracht mee: je brengt je eigen perfectionisme patroon in kaart.
  • Dit vormt het uitgangspunt van de eerste coachingsessie. Gedurende 2 sessies gaan we intensief aan de slag en brengen we op een effectieve manier het veranderingsproces op kruissnelheid.  
  • In de opvolgsessies sturen we bij waar nodig. Deze sessies zorgen voor de verdere en duurzame integratie van de methodiek. Het aantal bijsturingen verschilt van persoon tot persoon en hangt grotendeels af van de mate waarmee je zelf, tussen onze gesprekken door, met de techniek aan de slag gaat.
  • Tijdens de laatste bijsturing sluiten we jouw geslaagd traject af en praten we even na over jouw ervaringen.

Meer informatie over de methodiek en het wetenschappelijk onderzoek vind je op www.bevrijdjezelf.be.