"YOU CAN'T STOP THE WAVES, BUT YOU CAN LEARN TO SURF." - JON KABAT-ZINN

over het 8 stappenplan

Een stress- en burn-outtraject is een veranderingstraject gericht op mensen die op een gezonde, gebalanceerde manier het beste uit zichzelf willen halen. Tijdens een coachingsessie volgen we op hoe het me je gaat, bespreken we de opdrachten en info waar je mee aan de slag gegaan bent sinds de vorige sessie en zetten we een volgende stap richting de doelen die je met het traject wil bereiken. Het is met andere woorden een combinatie van praten, sensibiliseren, opdrachten toelichten, oefeningen uitvoeren, vragenlijsten invullen en eventueel rollenspellen spelen. Alle documenten waar we mee werken hou je bij in de werkmap die je bij aanvang van het traject ontvangt. Welke stappen tijdens je traject aan bod komen,bepalen we samen bij de start van je traject welke stappen nodig zijn.

1. Oriëntatie

Hoe gaat het nú met jou? Welke klachten spelen er? Wat geeft je energie en wat geeft je stress? Over welke aspecten in je leven ben je wel en niet tevreden? Welke kwaliteiten heb je maar schiet je misschien in door zodat ze je meer belemmeren dan helpen? Wat verwacht je van de begeleiding? Welke doelen wil je bereiken? …  Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens het kennismakingsgesprek en laten toe een plan van aanpak op te stellen op maat van jouw verwachtingen en doelen.

2. Analyse van stressklachten en stressbronnen

We analyseren je klachten, je energiegevers en energievreters, zowel privé als op het werk. Je leert de link leggen tussen jouw specifieke signalen die op stress wijzen en wat bij jou aanleiding geeft tot die stress. We onderzoeken ook hoe de balans tussen draagkracht en draaglast uit evenwicht is geraakt.

3. Herstel van energie en fysieke conditie

We staan stil bij de verschillende pijlers die je herstel bevorderen en je vitaliteit verhogen. Vanaf de start werken we aan het inbouwen van rust en ontspanning in je leven. Je leert luisteren naar wat je lichaam nodig heeft en rust te nemen als je lichaam daarom vraagt.

4. Omgaan met stress en emoties

We sleutelen aan de manier waarop je met stress omgaat. Je experimenteert met de (meer) effectieve manieren  van omgaan met stress. Je voelt dat je opnieuw meer controle en grip krijgt op je leven. Je wordt vaardig in persoonlijk leiderschap en je zelfvertrouwen groeit. We pakken je stressverhogende manier van denken en piekeren aan. Je leert sneller relativeren met behulp van de meest gebruikte en effectieve technieken om stress te reduceren. We onderzoeken persoonlijkheidskenmerken die stress in de hand werken en gaan aan de slag met de overtuigingen die je gevoeliger maken voor stress.

5. Versterken van competenties

Gedurende het hele traject werken we aan het tot bloei brengen van een aantal talenten. Ze helpen om problemen nu én in het verder verloop van je leven aan te pakken. Een paar voorbeelden… 

  • Stressbestendigheid
  • Zelfvertrouwen  
  • Zelfsturing en persoonlijk leiderschap
  • Assertiviteit, grenzen bewaken, nee zeggen
  • Verbindend communiceren, conflicten oplossen
  • Plannen, prioriteiten stellen en delegeren
  • Omgaan met verandering

6. Levensmissie, talenten en drijfveren

Wie burn-out is, heeft vaak de eigen behoeften en wensen een lange tijd opzijgeschoven. Je herontdekt wat je talenten en waarden zijn en wat echt belangrijk voor je is. We zoeken naar een helder antwoord op de vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’. 

7. Match met de sociale omgeving en werk

  • Privé : We bespreken de werkverdeling in je privésituatie. Zijn de taken in het gezin, de familie en vriendenkring goed verdeeld? Zijn er energievretende onderwerpen binnen de sociale contacten? Moeten er conflicten opgelost worden?
  •  Werk : We bekijken of het werk dat je doet bij je past. We onderzoeken hulpbronnen en valkuilen bij terugkeer. We bezien welke aanpassingen nodig zijn binnen het werk. Wat moet vóór terugkeer met de leidinggevende of werkgever besproken worden en hoe je dat aanpakt?

8. Terugvalpreventie, re-integratie en follow-up

Wanneer je klachten voldoende verminderd zijn en je je opnieuw een stuk steviger voelt, bereiden we je voor op het opnieuw aan het werk gaan. Ik ondersteun jou in het opmaken van een terugvalpreventieplan of re-integratievoorstel dat je met de arbeidsgeneesheer en je werkgever kan bespreken. Denken jij of je werkgever aan een formele re-integratieprocedure dan help ik je daar graag in verder.  Nu het een stuk beter met jou en wil je voorkomen dat je ooit terugvalt. We staan stil bij de handvaten die je daarbij kunnen ondersteunen zodat je gemotiveerd, duurzaam en vitaal aan het werk kan blijven.